अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद

अनुसूचित जनजागृती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या जनजागृती क्रमांक राज्य -1090 / क्यू .138 / के -10 दिनांक 06/09/2000 द्वारे आदिवासी विकास विभागाने स्थापन केले आहे ज्याने दिनांक 15/03/2001 स्क्रूटीनी समिती महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती (विमुक्ता जाती), नाममात्र जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागासवर्गीय वर्ग (जारी करणे आणि पडताळणीचे नियमन) मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने अर्जदारांचे जनजातीय दावा सत्यापित करते. जाती प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र, 2000 (महाराष्ट्र क्रमांक 23 ची 2001) आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती (सत्यापन व पडताळणीचे नियमन) प्रमाणपत्र नियम, 2003. या अधिनियमात आणि नियमांत, सर्व प्रक्रिया जाति प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी आणि सत्यापित करण्यासाठी प्रस्तावित आहेत. अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींचे. समितीची कार्यपद्धती निःपक्षपाती स्वरूपाची असते आणि चौकशीच्या वेळेस, सिविल संहिता, 1908 च्या अंतर्गत दावे ठरवताना सक्षम प्राधिकरणाकडे असलेल्या सर्व हक्कांना समितीला अधिकार आहेत, अपीलीय प्राधिकरण आणि सत्यापन समिती.

प्रशासकीय संरचना

स्क्रूटीनी कमिटीमध्ये पाच सदस्यांचा समावेश असतो आणि कमीतकमी तीन सदस्यांना कार्यवाहीसाठी कमिटीची एक कोरम तयार करण्याची आवश्यकता असते:-

 • आयुक्त, टीआरटीआय व अध्यक्ष / जेटी कमिशनर & उपाध्यक्ष
 • उपसंचालक (आर) & सदस्य सचिव
 • वरिष्ठ शोध अधिकारी, सदस्य / संशोधन अधिकारी, सदस्य

 

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कर्मचारी, औरंगाबाद


 • संदीप गोलाईत

 • सहआयुक्त
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • दिनकर पावरा

 • उपसंचालक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • विजयकुमार बेंबळगे

 • विधी अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • विजयकुमार कटके

 • वरिष्ठ संशोधन अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • दशरथ कुळमेथे

 • वरिष्ठ संशोधन अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • श्रीपाद म्हेत्रे

 • संशोधन अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • रायनमंजुषा शहा

 • संशोधन अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • अशोक बोरकर

 • प्रबंधक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • नानासाहेब दारोळे

 • कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • राजवर्धन शंकपाल

 • स्टेनो टायपिस्ट
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • दामोदर पोटफोडे

 • स्टेनो टायपिस्ट
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • संतोष आहेर

 • रेकॉर्ड कीपर
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • दिपक जवळेकर

 • लिपिक तथा टंकलेखक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • बापूराव खडसे

 • कनिष्ठ लिपीक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • गजानन पेटकर

 • कनिष्ठ लिपीक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • निळकंट गड्डे

 • कनिष्ठ लिपीक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • गजानन जुनघरे

 • कनिष्ठ लिपीक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • अविनाश मुर्टे

 • कनिष्ठ लिपीक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • केदारनाथ जाधव

 • कनिष्ठ लिपीक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • सरोज शेडूते

 • कनिष्ठ लिपीक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • नागसेन जाधव

 • कनिष्ठ लिपीक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • खुशाल शिंदे

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • योगेश गावडे

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • नंदकिशोर शेळके

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • नरेंद्र चव्हाण

 • पोलीस कॉन्स्टेबल
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • सतिष ईज्जपवार

 • पोलीस कॉन्स्टेबल
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • सुनिल जाधव

 • पोलीस कॉन्स्टेबल
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • कैलास काकडे

 • पोलीस कॉन्स्टेबल
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • भारत ठाकरे

 • पोलीस कॉन्स्टेबल
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद
 • सुखदेव नव्हेरकर

 • शिपाई
 • ईमेल :
 • जिल्हा : औरंगाबाद