अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक विभाग, नाशिक

     मा. मंत्रीमहोदय (आदिवासी विकास) यांच्या अध्यक्षते खालील अभ्यास गट,  महाराष्ट्र राज्यात, जातीच्या नामसादृश्याचा  फायदा आदिवासींच्या सोयी सुविधांचा गैरफायदा घेणाऱ्या जातींबाबत   अभ्यास करण्यात आला व  त्या अभ्यासानुसार, पडताळणी समितीला व सक्षम प्राधिकारी यांना मार्गदर्शन व्हावे म्हणून, शासन निर्णय दिनांक 24/04/1985  नुसार सत्यापन समिती आणि सक्षम प्राधिकरण, त्यातील काही विशिष्ट  29 जाती/जमातींची तुलनात्मक माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली . ज्यामध्ये खऱ्या अनुसूचित जमाती व त्यांच्या नावाशी साधर्म्य असणाऱ्या जाती यांची माहिती देण्यात आलेली आहे. कालांतराने, राज्यस्तरीय समिती पातळीवरील प्रकरणांची संख्या वाढत राहिल्याने, सन 1992 मध्ये नाशिक आणि नागपूर येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे  आणखी दोन पडताळणी समित्यांची स्थापन करण्यात आली.

 • अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्राच्या अंमलबजावणीसाठी नाशिक मुख्यालयाची समिती आदिवासी विकास विभाग, जीआर नं. एसटीसी -1090/23 9/42 / के 10, दिनांक 3 जून 1992 च्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. वरील शासन निर्णयानुसार, नाशिक, अहमदनगर, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर आणि हिंगोली इत्यादि क्षेत्रामध्ये 13 जिल्हे समाविष्ट आहेत..
 • नाशिक समितीची पुनर्रचना करून औरंगाबाद व नंदुरबार या दोन स्वतंत्र समित्या निर्माण करण्यांत आल्या . त्यामुळे सध्यास्थिती नाशिक समितीमार्फत नाशिक व अहमदनगर या दोन जिल्यातील जमात प्रमाणपत्र तपासणीचे कामकाज पाहण्यात येते .

सध्या महाराष्ट्रातील ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नंदुरबार, अमरावती, नागपूर आणि गडचिरोली येथे 8 समित्या आहेत.

 

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कर्मचारी, नाशिक


 • संदीप गोलाईत

 • सहआयुक्त
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • रामचंद्र सोनकवडे

 • उपसंचालक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • शिवप्रसाद काकडे

 • विधी अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • मिनाक्षी उन्हाळे

 • संशोधन अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • सुनीता पुस्तकर

 • कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • भगवान पाटील

 • संशोधन सहाय्यक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • विजया पवार

 • संशोधन सहाय्यक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • कृष्णा गावित

 • लघुलिपिक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • नयन धाकतोडे

 • लघुलिपिक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • अर्चना परदेशी

 • लघुलिपिक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • रवींद्र भट

 • लिपिक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • शरद जाधव

 • लिपिक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • सुनिलकुमार शिंदे

 • लिपिक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • पंडित शिंदे

 • लिपिक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • जगदीश राऊत

 • लिपिक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • मंगेश जाधव

 • लिपिक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • हिमंतगिर बावा

 • रेकॉर्ड कीपर
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • युवराज सूर्यवंशी

 • चालक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • प्रवीण पाटील

 • शिपाई
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • नवलनाथ तांबे

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • रवींद्र रोकेडे

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • मधुकर गावित

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • प्रकाश पवार

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • सुरेखा पाटील

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • दिनकर कदम

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • नितिन संधान

 • पोलीस कॉन्स्टेबल
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • राजीव गामणे

 • पोलीस कॉन्स्टेबल
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • शरद गांगुर्डे

 • पोलीस कॉन्स्टेबल
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • श्रीकांत देशमुख

 • पोलीस कॉन्स्टेबल
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • अरुण पाडेकर

 • कायदा सहाय्यक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • सुचेता देवरे

 • कायदा सहाय्यक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक
 • नंदलाल बहीराम

 • पोलीस कॉन्स्टेबल
 • ईमेल :
 • जिल्हा : नाशिक