आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहामध्ये अद्ययावत स्वतंत्र संगणक कक्ष स्थापन करणे या योजनेचा मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 197.12 MB
डाउनलोड करा

मावळ तालुक्यातील कातकरी जमातींचे असल्याचे दावा करणाऱ्या कुटूंबांचा सर्व्हेक्षण अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 10.23 MB
डाउनलोड करा

तेलपंप/ एच.डी.पी.ई.पाईप्स पुरवठा मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 4.19 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी आश्रमशाळांना पाणीपुरवठा योजनेचे मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 4.14 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी पारधी समाजासाठीच्या योजनांचे मूल्यमापन.

File Type : pdf
File Size : 2.73 MB
डाउनलोड करा

आदिवासींसाठी राबविण्यात आलेल्या घरकूल योजनेचे मूल्यमापन.

File Type : pdf
File Size : 2.39 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी कुटूंब नियोजन कार्यक्रमाचे नियोजन.

File Type : pdf
File Size : 3.88 MB
डाउनलोड करा

संजीवन विद्यालय मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 1.88 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आदिवासी जमातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या खावटी कर्ज योजनेचे मूल्यमापन.

File Type : pdf
File Size : 3.93 MB
डाउनलोड करा

गॅसकीट वाटप योजना मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 1.97 MB
डाउनलोड करा

आदिम अनुसूचित जमातींसाठी राबविलेल्या शासकीय लाभांच्या योजनांचा मूल्यमापन अहवाल.(२००८-२००९)

File Type : pdf
File Size : 4.67 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातींचे मानव विकास निर्देशक

File Type : pdf
File Size : 22.97 MB
डाउनलोड करा

आश्रमशाळा मूल्यमापन अहवाल. (२००८-२००९)

File Type : pdf
File Size : 6.10 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी गरोदर महिलांवर झालेल्या लोहयुक्त गोळयांच्या परिणामांचे मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 4.04 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी महिलांचे आरोग्य - एक आंतरसांस्कृतिक अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 6.60 MB
डाउनलोड करा

कातकरी जमातीसाठी इंदिरा आवास/घरकुल योजनेंतर्गत मिळालेल्या लाभाचे मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 3.40 MB
डाउनलोड करा

एकात्मिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम - मूल्यमापन टिपणी.

File Type : pdf
File Size : 1.16 MB
डाउनलोड करा

पशुसंवर्धन विभागामार्फत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 3.97 MB
डाउनलोड करा

विशेष केंद्रिय सहाय्य योजनेंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांना विद्युतपंप वाटप योजनेचा मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 4.69 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी जमातीच्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात कार्यरत रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांचा मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 2.08 MB
डाउनलोड करा

रोजगार व स्वयंरोजगार विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या आदिवासी उमेद्वारांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन व प्रशिक्षण योजनेचे मूल्यमापन.

File Type : pdf
File Size : 2.08 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी क्षेत्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 3.31 MB
डाउनलोड करा

अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी उद्योगधंद्याचा झालेला परिणाम मूल्यमापन अहवाल.२००४-२००५

File Type : pdf
File Size : 2.88 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी महिलांची स्थिती-सर्व्हेक्षण अहवाल (२००३-२००४)

File Type : pdf
File Size : 3.88 MB
डाउनलोड करा

अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींवर होणारा उद्योगांचा परिणाम - महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्हातील शहापूर, वाडा आणि पालघर तालुक्यातील उद्योगांचे सर्वेक्षण

File Type : pdf
File Size : 3.03 MB
डाउनलोड करा

आदिम जमातींच्या आरोग्यासंदर्भातील प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्पाचा प्रगती अहवाल

File Type : pdf
File Size : 1.96 MB
डाउनलोड करा

राजकारणातील व्यक्तींचे अनुदानित आश्रमशाळांवरील नियंत्रण

File Type : pdf
File Size : 16.80 MB
डाउनलोड करा

विहिरींचे बांधकाम कौले व अवजारांचे वाटप पुनर्वनीकरण आणि जनावरांचे लसीकरण यांची नमुना चाचणी

File Type : pdf
File Size : 1.26 MB
डाउनलोड करा

उत्पन्नवाढीसंदर्भातील व शेतीच्या संसाधनांचे वाटप करण्यासंदर्भातील योजना

File Type : pdf
File Size : 1.04 MB
डाउनलोड करा

जमीन लाकूडफाटा आणि नोकरशाहीतील शिकारी

File Type : pdf
File Size : 836.34 KB
डाउनलोड करा

आदिवासी गर्भवती मातांना आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या योजना

File Type : pdf
File Size : 992.02 KB
डाउनलोड करा

सिंचन प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासी कुटुंबांचे पुनर्वसन

File Type : pdf
File Size : 3.63 MB
डाउनलोड करा

पाणलोट विकास प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचारासंदर्भात सुचविलेल्या उपाययोजनांसह अहवाल - गरिबाघरची चोरी

File Type : pdf
File Size : 1.25 MB
डाउनलोड करा

फुटलेली धरणे

File Type : pdf
File Size : 1.22 MB
डाउनलोड करा

कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंचे वास्तव

File Type : pdf
File Size : 2.26 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील भामरागड येथील माडिया गोंड या आदिम जमातीच्या विकासाचा प्रायोगिक प्रकल्प- जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आर्थिक सहाय्यातून

File Type : pdf
File Size : 633.00 KB
डाउनलोड करा

शहापूर तालुक्यातील कातकरी या आदिम जमातीच्या विकासाकरिता प्रस्तावित लघुक्षेत्र

File Type : pdf
File Size : 1.66 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी उपयोजनेतील योजनांचे मूल्यमापन

File Type : pdf
File Size : 555.22 KB
डाउनलोड करा

आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन भत्त्याबाबत मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 1.19 MB
डाउनलोड करा

कोलाम व माडिया गोंड या आदिम जमातींच्या आरोग्याबाबत प्रस्तावित प्रायोगिक प्रकल्प (जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आर्थिक सहाय्यातून)

File Type : pdf
File Size : 1.79 MB
डाउनलोड करा

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पांतर्गत राबविण्यात राबविण्यात येणाऱ्या आदिवासींना शिवणकाम प्रशिक्षण तसेच तसेच शिवणयंत्राचे वाटप या योजनेचा मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 2.61 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी विकासातील स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका

File Type : pdf
File Size : 3.99 MB
डाउनलोड करा

कातकरी आदिम जमात- एक दृष्टीक्षेप

File Type : pdf
File Size : 659.23 KB
डाउनलोड करा

नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील पाणी टंचाई संदर्भातील अहवाल

File Type : pdf
File Size : 2.75 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातींकरिता कार्यरत असणाऱ्या व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 5.00 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आदिवासी तरुणांनी स्वयंरोजगारातर्गत स्विकारलेल्या उत्पन्न निर्मितीच्या योजनांसंबंधी मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 3.26 MB
डाउनलोड करा

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 2.53 MB
डाउनलोड करा

आदिवासींच्या विकासातील वित्तीय संस्थांची भूमिका

File Type : pdf
File Size : 2.44 MB
डाउनलोड करा

मत्स्य व्यवसाय योजनांतर्गत योजनांचे मूल्यमापन.

File Type : pdf
File Size : 2.04 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी क्षेत्रातील रस्ते विकास योजनेचा मूल्यामापन अहवाल जिल्हा धुळे

File Type : pdf
File Size : 3.14 MB
डाउनलोड करा

कमी साक्षरता विभागातील शैक्षणिक समस्येची विशेषत: आदिवासी जमातीतील स्त्रियांच्या शैक्षणिक समस्येचा अभ्यास अहवाल –जिल्हा अमरावती व पुणे

File Type : pdf
File Size : 1.71 MB
डाउनलोड करा

जिल्हा परिषदेच्या शाळा व शासकीय आश्रमशाळा यांच्या शैक्षणिक दर्जाचा तुलनात्मक अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 2.74 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील कातकरी आदिम जमातीचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 13.32 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ (मर्यादित) नाशिक या संस्थेच्या कार्यपध्दतीचा सखोल अभ्यास अहवाल

File Type : pdf
File Size : 6.84 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबतचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 3.14 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी भागातील राज्य उत्पादन शुल्क योजनेचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 1.58 MB
डाउनलोड करा

नाशिक जिल्हयातील करंजवण व हरणबारी सिंचन प्रकल्पांतर्गत विस्थापित आदिवासींचे पुनवर्सन मूल्यमापन अभ्यास अहवाल

File Type : pdf
File Size : 4.31 MB
डाउनलोड करा

सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्राचा मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 1.80 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी सेवा सहकारी संस्थेच्या पुनर्रचनेनंतर कामकाजाचा मूल्यमापन अहवाल. जिल्हा यवतमाळ

File Type : pdf
File Size : 2.27 MB
डाउनलोड करा

धारणी व चिखलदरा तालुक्यांतील आदिवासींकरिता आरोग्य व पोषण संदर्भातील उपलब्ध सोयी सुविधा व त्यातून मिळणाऱ्या लाभाचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 11.94 MB
डाउनलोड करा

शासकीय आश्रमशाळेमधील उपलब्ध सोयी सुविधा संबंधी मूल्यमापन अभ्यास अहवाल

File Type : pdf
File Size : 2.54 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी हस्तकलेच्या विकासासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा सहभाग १९९४ ९५

File Type : pdf
File Size : 2.68 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या वैयक्तिक लाभांच्या योजनांचा मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 52.62 MB
डाउनलोड करा

शासकीय आश्रमशाळेला शिक्षण विभागाचे अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, व इतर तपासणी अधिकारी यांनी दिलेल्या भेटीचा मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 3.38 MB
डाउनलोड करा

चेंचू सहारिया व कातकरी या आदिम जमातींवरील प्रबंध

File Type : pdf
File Size : 1.70 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी तरुणांना स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व मार्गदर्शक केंद्रामार्फत प्रशिक्षण बाबतचा मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 1.24 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी समाजात पारंपारिक पंचायत मजबूत करणे ही अत्यावश्यक गरज

File Type : pdf
File Size : 4.28 MB
डाउनलोड करा

कृषि व संलग्न सेवा-योजनांतर्गत योजनांचा मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 1.94 MB
डाउनलोड करा

शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना जलद मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 960.72 KB
डाउनलोड करा

शासकीय आश्रमशाळेतील प्रवेश निर्गम, गळती यांचे पृथ:करण करुन आढळून येणाऱ्या त्रुटींबाबत उपयोजना सुचविणे

File Type : pdf
File Size : 3.24 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातींच्या विकासाची स्थिती

File Type : pdf
File Size : 2.52 MB
डाउनलोड करा

आदिवासींच्या जीवनातील गौण वनउपजाचे महत्व एक अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 2.56 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्यातील सद्य पोस्ट बेसिक माध्यमिक आश्रमशाळा व त्यांचे तालुकानिहाय अनुषेश

File Type : pdf
File Size : 593.10 KB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळेचे नियोजन व अनुशेष

File Type : pdf
File Size : 1.79 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी जमातीतील रहिवाशांकडून होणारी झाडांची विक्री नियम कायदा १९६९ याचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 2.41 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्यातील नेत्वृत्व त्यांच्या विकासात सहभाग

File Type : pdf
File Size : 92.04 MB
डाउनलोड करा

महाराष्टातील सह्याद्री प्रदेशातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र माडा मिनी माडा अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गावे व शहरांची पंचायत समितीनिहाय यादी भाग १ दि.०१ ०४ १९९० नुसार

File Type : pdf
File Size : 5.35 MB
डाउनलोड करा

डहाणूमधील औद्योद्योगिकरणाचा आदिवासींवर झालेल्या प्रभावांचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 1.09 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासींची साक्षरता 1981

File Type : pdf
File Size : 2.59 MB
डाउनलोड करा

धुळे जिल्हयातील आदिवासी मजूरांच्या सिमेलगतच्या राज्यात रोजगारासाठी होणाऱ्या स्थलांतराचा प्रश्न

File Type : pdf
File Size : 39.00 MB
डाउनलोड करा

आदिवासींच्या विकासाचे कार्यक्रम आणि योजनांविषयीच्या वृत्तीचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 5.17 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी भागातील विशेषत: डोंगराळ व अतिदुर्गम भागातील विकास कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा बामणी समिती अहवाल

File Type : pdf
File Size : 8.99 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्यातील स्वयंसेवी संस्था संचलित अनुदानित आश्रमशाळांच्या कामकाजाचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 2.54 MB
डाउनलोड करा

सुरगाण्यात होता आदिवासी महिलांचा लिलाव या प्रश्नाबाबत सर्वेक्षण अहवाल

File Type : pdf
File Size : 48.36 MB
डाउनलोड करा

ठाणे जिल्हयातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ कार्यान्वित गवत एकाधिकार खरेदी योजना १९९८ १९९५ मुल्यांकन व पाहणी अहवाल

File Type : pdf
File Size : 2.57 MB
डाउनलोड करा

नांदेड जिल्ह्यातील किनवट एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या विकासाचा प्रारूप आराखडा अहवाल १९९० १९९५

File Type : pdf
File Size : 3.19 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या भूभागाचे विस्तार निश्चित करण्यासाठी केलेला अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 45.37 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गंत फलोद्यान विकास कार्यक्रमावरील मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 2.23 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासी क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्था, त्यांची कार्य आणि उद्दिष्टे एक समालोचन

File Type : pdf
File Size : 1.28 MB
डाउनलोड करा

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील गळतीसंबंधी मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 3.16 MB
डाउनलोड करा

ठाणे जिल्ह्यातील सूर्या सिंचन प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 2.53 MB
डाउनलोड करा

गडचिरोली जिल्ह्यातील भोपाळपट्टनम प्रकल्पाचा सामाजिक-आर्थिक अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 2.78 MB
डाउनलोड करा

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत आदिवासींना देय करण्यात आलेल्या विविध लाभांचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 3.17 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था एक तुलनात्मक अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 2.07 MB
डाउनलोड करा

सन १९८५ ८६ मधील महाराष्ट्रातील उपयोजना क्षेत्रातील मध्यम व लघु सिंचनाचा आदिवासींनी घेतलेल्या फायदाचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 1.61 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील उप-योजना क्षेत्रातील आदिवासी शेतकर्यांवना सन १९८३ ८४ आणि १९८४८५ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या कृषी साधनांच्या किटचा पुरवठा या योजनेचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 1.52 MB
डाउनलोड करा

न्यूक्लियस बजेट अंतर्गत येणाऱ्या योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 2.55 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शेतीची स्थिती आणि त्याचा महाराष्ट्रातील विकासामधील दृष्टिकोन

File Type : pdf
File Size : 1.74 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आश्रमशाळा प्रमाणबध्द नियोजन १९८१ च्या जनगणनेनुसार

File Type : pdf
File Size : 7.31 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासींची लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती

File Type : pdf
File Size : 1.52 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील तीन आदिवासी सहकारी संस्थांचा अभ्यास अहवाल

File Type : pdf
File Size : 516.16 KB
डाउनलोड करा

गडचिरोली मधील एटापल्ली एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 5.79 MB
डाउनलोड करा

धुळे जिल्ह्यातील आदिवासींना दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करण्यात येणाऱ्या योजनेचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 4.95 MB
डाउनलोड करा

अहमदनगर जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीतील दोरी बनविण्याऱ्या मातंग समाजाचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 2.88 MB
डाउनलोड करा

नाशिक यवतमाळ धुळे व ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासिंना शेतीसाठी पुरविण्यात येणाऱ्या विद्युत पंप या योजनेचा मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 4.84 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्यातील आदिम जमातींसाठीच्या योजनांचे मूल्यमापन

File Type : pdf
File Size : 4.33 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात सन १९८१ ८२ व १९८२ ८३ दरम्यान न्युक्लियस बजेट अंतर्गत येणाऱ्या योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 7.71 MB
डाउनलोड करा

शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहांचे मुल्यमापन

File Type : pdf
File Size : 5.28 MB
डाउनलोड करा

ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 20.29 MB
डाउनलोड करा

विमुक्त जातींच्या यादीमध्ये वंजारींचा समावेशाचा अहवाल

File Type : pdf
File Size : 774.33 KB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्यातील एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 174.13 MB
डाउनलोड करा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासींवर सिमेंट उद्योगांचा झालेल्या परिणामांचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 9.60 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्यातील लोकसंख्या घटणाऱ्या आदिवासी जमातींचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 843.07 KB
डाउनलोड करा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दीनानाडी पाटबंधारे प्रकल्पातील आदिवासींना मिळवलेल्या लाभाचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 3.48 MB
डाउनलोड करा

पुणे जिल्ह्यातील कुकडी सिंचन प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या वडज व माणिकडोह धरण क्षेत्रातील विस्थापित आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 4.15 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्यातील निवडक विमुक्त जाती व भटके जमातीचे सर्वेक्षण अहवाल

File Type : pdf
File Size : 43.36 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासी त्यांचे सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनाचे प्रश्न आणि कल्याणाच्या योजना

File Type : pdf
File Size : 4.34 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासींची आरोग्याची स्थितीचा अहवाल

File Type : pdf
File Size : 1.76 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील कातकरी जमातींचे भौगोलिक सर्वेक्षण अहवाल

File Type : pdf
File Size : 3.52 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासी हस्तकला आणि हस्तकलेचा व्यवसाय

File Type : pdf
File Size : 2.82 MB
डाउनलोड करा

वेठबिगारी ची प्रथा

File Type : pdf
File Size : 14.78 MB
डाउनलोड करा

आदिम जमाती व मागासवर्गीय लोकांसाठीच्या नवीन कल्याणकारी योजनांचे पुनर्परीक्षण

File Type : pdf
File Size : 4.55 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीचे दुरावालेपण व त्यांच्या जमिनीवरील हक्कांची पुन:स्थापना

File Type : pdf
File Size : 2.00 MB
डाउनलोड करा

ठाणे जिल्ह्यातील कर्जबाजारीपणा व वेठबिगारीचे सर्वेक्षण

File Type : pdf
File Size : 3.58 MB
डाउनलोड करा

ोजना क्षेत्रातील आदिवासी सहकारी संस्थांची संघटना व विकास एक अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 12.10 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्याच्या आदिवासी जमातींमध्ये असलेल्या पारंपारिक पंचायत प्रणालीचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 1.36 MB
डाउनलोड करा

किनवट एकात्मिक क्षेत्र विकास प्रकल्पाचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 5.13 MB
डाउनलोड करा

आदिवासी जमातींच्या संदर्भातील कल्याणकारी योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 3.05 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधांचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 2.35 MB
डाउनलोड करा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील कुष्ठरोगाच्या समस्येचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 5.93 MB
डाउनलोड करा

निवडक आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासींच्या आरोग्यविषयक समस्यांचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 5.49 MB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातींचे आरोग्य आणि पोषण समस्यांचा अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 824.77 KB
डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रीक मोटर्स योजनेचा मुल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 1.93 MB
डाउनलोड करा

मागासलेल्या व कातकरी, माडिया व कोलाम या आदिम जमातींसाठी असलेल्या विशेष प्रकल्प व योजनेचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 3.98 MB
डाउनलोड करा

नाशिक जिल्ह्यातील वाघड सिंचन प्रकल्प व ठाणे जिल्ह्यातील सूर्या सिंचन प्रकल्पामुळे आदिवासींना मिळणाऱ्या लाभाचा मूल्यमापन अभ्यास

File Type : pdf
File Size : 2.89 MB
डाउनलोड करा

अनुसूचित जाती व जमातींच्या ग्रामोद्योग व व्यवसाय यास आर्थिक सहाय्य या योजनेचा मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 7.34 MB
डाउनलोड करा

चंडा जिल्ह्यातील स्थलांतरित शेती करणाऱ्या आदिवासींचे पुनर्वसन या योजनेचा मूल्यमापन अहवाल

File Type : pdf
File Size : 3.62 MB
डाउनलोड करा

चंद्रपुर जिल्हयातील स्थलांतरीत शेती करणाऱ्या माडीया, गोंड स्थायी शेतीसाठी केलेल्या पुर्नवसन योजनेचा मूल्यमापन अहवाल.

File Type : pdf
File Size : 3.58 MB
डाउनलोड करा