Archives-3

 

Merit List for selection of various posts at QUEST

या कार्यालयामार्फत खाली नमूद योजनेच्या लाभाकरिता उमेदवारांकडून अर्ज करणेसाठी उमेदवारांना मुदत वाढ देणेत येत आहे :

  1. विधी (Law) विषयातील पदवी उत्तीर्ण अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना: 15/01/2022 (ऑनलाईन अर्जाची लिंक)
  2. अभियांत्रिकी (Engineering) विषयातील पदवी उतीर्ण अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अभियांत्रिकी सेवा स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना: 15/01/2022 (ऑनलाईन अर्जाची लिंक)

RFP : Selection of Agency for Conducting Rapid Assessment of NGOs and Gramsabhas Supported by TDD, GoM to carry out CFR Management Plan

सामुहिक वनहक्क संवर्धन व व्यवस्थापन या योजनेची अंमलबजावणी करणेकरिता आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी प्राधिकृत केलेल्या NGOs आणि ग्रामसभा यांचे मुल्यांकन करणेकरीता सेवापुरवठादार संस्थेची ई-निविदेस्वरे निवड करणेबाबत
Request for Proposals (RFP) for Selection of Agency for Conducting Rapid Assessment of NGOs and Gramsabhas Supported by Tribal Development Department, Govt. of Maharashtra to carry out Community Forest Resource Management Plan

RFP : Resource Center for Micro Planning and Resource Management FRA and PESA

महाराष्ट्र राज्यात वनहक्क कायदा व पेसा अधिनियमचे "सूक्ष्म नियोजन आणि संसाधन व्यवस्थापन केंद्र स्थापना करण्यासाठी संस्था (सेवा पुरवठादार) निवडीकरिता ई-निविदेद्वारे प्रस्ताव मागविणेबाबत
Request for Proposal for Resource Center for Micro Planning and Resource Management FRA and PESA

RFP : Selection of Research Partner to study population status of PVTG groups in Maharashtra State

निविदा संच : महाराष्ट्र राज्यातील आदिम जमातींच्या (PVTG) गटांच्या लोकसंख्येच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधन संस्था (सेवा पुरवठादार) निवडीकरिता ई-निविदाद्वारे प्रस्ताव मागवण्याबाबत
Request for Proposal (RFP) for Selection of Research Partner to study population status of PVTG groups in Maharashtra State

अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन UGC - NET/SET स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन योजना

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC - NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना

RFP : Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

निविदा संच : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC-NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना
Request for Proposal (RFP) for Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

RFP : Appointment of Architect Firm/Company for development and up-gradation of office (furniture) and Allied Works

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे कार्यालय नूतणीकरण (Furniture) आणि इतर कामा करिता आर्किटेक्ट फर्म/कंपनी सेवापुरवठादार संस्थेची नियुक्ती ई-निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for Appointment of Architect Firm/Company for development and up-gradation of office (furniture) and Allied Works in TRTI Pune

RFP : Selection of Research Institute for conducting / Carry Research on Maternal & Child Health Status of Madia Community in Gadchiroli District

गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया समुदयातील माता व बाल यांची आरोग्य स्थिती समजून घेण्यासाठी संशोधन संस्थेची (सेवापुरवठादार) नियुक्ती ई-निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for Selection of Research Institute for conducting / Carry Research on Maternal & Child Health Status of Madia Community in Gadchiroli District

RFP : Designing, Printing and Delivery of Calendars

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांच्या प्रसिद्धी व माहितीकरिता योजनादर्शिका तयार करणेकरिता सेवा पुरवठादार संस्थेची निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for selection of Service Provider for designing, printing and delivery of Calendars (Yojanadarshika)
First Extension for Request for Proposal (RFP) for Selection of service provider for Designing, Printing and Delivery of Calendars (Yojanadarshika) / आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या प्रसिद्धी व माहिती करिता योजनादर्शिका तयार करून सेवा पुरवठा संस्थेची निवड करणे बाबत निविदेस प्रथम मुदतवाढ

RFP : Development of Web and Mobile (Android) Application for Skill Development and allied schemes

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत राबविण्यात येणा-या कौशल्य विकास व प्रशिक्षण कार्यक्रम व इतर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी व सनियंत्रणाकरिता Web and Mobile (Android) Application तयार करणेकरिता सेवा पुरवठादार संस्थेची निवड करणेबाबत
Request for Proposals (RFP) for development of Web and Mobile (Android) Application for Skill Development Training Program and allied schemes implemented by TRTI, Pune

RFP : Empanelment of Creative Agencies for Event Mgmt, Media Mgmt, PR and Design Activities for TRTI and TDD

RFP : Request for Proposals for Empanelment of Creative Agencies for Event Management, Media Management, Public Relations (PR) and Design Activities for TRTI Pune / Tribal Development Department, Government of Maharashtra

विधी (Law) पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन टॅबच्या स्वरुपात न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन योजना

विधी (Law) पदवी प्राप्त अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन टॅबच्या स्वरुपात न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन करणे बाबत योजना

ऑनलाईन टॅबच्या स्वरुपात महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन योजना

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे बाबत ची योजना

निविदा : ऑनलाईन टॅबच्या स्वरुपात महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन योजना

निविदा : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे बाबतची योजना

निविदा : विधी (Law) पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन टॅबच्या स्वरुपात न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन योजना

निविदा : विधी (Law) पदवी प्राप्त अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे बाबतची योजना

निकाल : अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना एक वर्ष ऑनलाईन UPSC/MPSC स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन योजना

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना एक वर्ष कालावधीचे ऑनलाईन स्वरुपात टॅबच्या माध्यमाने UPSC / MPSC स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन योजनेचा निकाल:

मुदतवाढ : ऑनलाईन टॅबद्वारे NEET व JEE स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व शिक्षक पात्रता स्पर्धा परीक्षा तयारी प्रशिक्षण देणे : ३०/११/२०२१ पर्यंत

ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात मेडिकल NEET व अभियांत्रिकी (JEE) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन योजनेच्या लाभाकरिता अर्ज करणेसाठी मुदतवाढ दिनांक ३०/११/२०२१ पर्यंत
ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात शिक्षण शास्त्र पदविका / पदवी उत्तीर्ण उमेदवारांना महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता स्पर्धा परीक्षा तयारी प्रशिक्षण देणे बाबत योजनेच्या लाभाकरिता अर्ज करणेसाठी मुदतवाढ दिनांक ३०/११/२०२१ पर्यंत

अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२१ तयारी करिता आर्थिक मदत देणे योजना

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२१ तयारी करिता प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक मदत देणे योजना:

RFP : Empanelment of Training Partners for Training Staff of TDD

आदिवासी विकास विभागातील कर्मचारी व अधिकारी यांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्याकरिता ई-निविदा प्रक्रियेमार्फत प्रशिक्षण संस्थांची निवड करणेबाबत
Request for Proposals (RFP) for empanelment of Training Partners for Training Staff of Tribal Development Department, Government of Maharashtra (TDD)

EoI : Empanelment of Training Agencies for Placement Linked Skill Development Training Programme for ST youth in Maharashtra

Expression of Interest for Empanelment of Training Agencies for undertaking Placement Linked skill Development Training Programme for the ST youth in the Maharashtra State

Tribal Research and Training Institute (TRTI), Pune is a registered autonomous organization working under the Tribal Development Department, Government of Maharashtra. TRTI Pune mainly works for Socio Economic and Cultural development projects for Scheduled Tribes in Maharashtra. Expression of Interest for Empanelment of Training Agencies for undertaking Placement Linked skill Development Training Programme for the ST youth in the Maharashtra State.

Expression of interest is invited from eligible Training Agencies for empanelment under “Placement Linked Skill Development for the youth of the State in Maharashtra”. Non-NSDC or TDD/MSSDS partners, Industries and Educational and Professional Institutions will also be considered for imparting training under the said training programme. Kindly visit the official website https://mahatenders.gov.in for further details.

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, ही एक नोंदणीकृत स्वायत्त संस्था आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत अनुसूचित जमातींच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकासाकरिता विविध प्रकल्प, योजना राबविल्या जातात. महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीतील युवक व युवतींसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणेकरता सेवा पुरवठादार संस्थांची निवड करणेबाबत. याबाबत, सदर कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणा-या सेवा पुरवठादार संस्थेकडून विहित नमुन्यात निविदा मागविण्यात येत आहेत. निविदा संच, प्रकल्पाबाबतचा संपुर्ण तपशील, सेवापुरवठादार संस्थेची अर्हता व पात्रता बाबतचे निकष इ. व तत्सम माहितीकरीता अधिकृत संकेतस्थळ https://mahatenders.gov.in ला भेट दयावी.

RFQ : Design and Development of New e-Tribe (“Aadi Pramaan”) Online Application

Request for Quotations for Selection of Agency for Design and Development of New e-Tribe (“Aadi Pramaan”) Online Application

EoI : Conversion of existing films to short film of 2-3 minutes duration each

Invitation of Expression of Interest (EoI) for agency for conversion of existing films (2-D films) on Tribes in Maharashtra to short film of 2-3 minutes duration each for TRTI Pune

RFP : Conducting Impact Assessment for Skill Development Schemes for Scheduled Tribes in Maharashtra

RFP : Conducting Impact Assessment for Skill Development Schemes for Scheduled Tribes in Maharashtra

RFP : Selection of Agency for Conducting Impact Assessment for Skill Development Schemes for Scheduled Tribes in State of Maharashtra

Tender : Provider for online Solution for IFR and CFR Claims : Forest Rights Act, 2006

Tender : Provider for online Solution for IFR and CFR Claims : Forest Rights Act, 2006
  • अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दाव्यांची संपुर्ण प्रक्रिया (end to end solution) ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेची ई निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
  • (Selection of SAAS Provider Agency for Providing an end-to-end Solution for Online Processing of IFR and CFR Claims towards implementation of The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and its Amendment Rules, 2012).
    Download Tender Notice... || Download Tender Document... || Schedule of Powerpoint Presentations by Vendors

She-Box ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली

"She-Box" ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ (प्रतिबंद, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत केंद्र सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाची "Sexual Harassment Electronic Box (She-Box)" ही ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Online Complaint Management System) पुढील लिंकवर उपलब्ध आहे :- http://shebox.nic.in/