बोर्ड मेंबर्स

बोर्ड मेंबर्स

अनु क्रमांक नाव पत्ता
1 डॉ. अनुप कुमार यादव,भा.प्र.से
सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय मुंबई-400 032
अध्यक्ष
2 श्री. हिरालाल सोनावणे,भा.प्र.से.
आयुक्त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक-422 002
सदस्य सचिव
3 डॉ. राजेंद्र भारूड, भा.प्र.से.
प्र.आयुक्त,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,महाराष्ट्र राज्य,पुणे-411 001
सदस्य
4 श्री.विशाल सोलंकी, भा.प्र.से.
आयुक्त,शिक्षण विभाग,पुणे - 411 001
सदस्य
6 डॉ.अनुपकुमार यादव, भा.प्र.से.
आयुक्त,(कौटुंबिक कल्याण) मिशन संचालक(NHM) मुंबई - 400 001
सदस्य
7 श्री.ए.एच.आर.रंगानायर, भा.प्र.से.
आयुक्त,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, नागपूर-440001
सदस्य
8 श्री.कैलास कणसे, भा.पो.से.
महासंचालक,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी),पुणे - 411 001
सदस्य
9 श्री.नितीन पाटील, भा.प्र.से.
संचालक,महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास मर्यादित,आदिवासी विकास भवन,नाशिक - 422 002
सदस्य
10 प्रो.डॉ.शालीनी भरत
संचालक, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस,देवनार, मुंबई - 400 088
सदस्य
11 डॉ.शौनक कुलकर्णी
विभागाचे प्रमुख, मानववंशशास्त्र विभाग,सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ,पुणे - 411 007
सदस्य/br
12 श्रीमती जागृती कुमरे,
सहसंचालक,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे - 411 001
निमंत्रित सदस्य
अनु क्रमांक नाव पदनाम पत्ता
1 डॉ. अनुप कुमार यादव, भा.प्र.से फौंडर चेरमन सचिव,
आदिवासी विकास विभाग,
मॅडम कामा रोड, मुंबई - 400 032
2 डॉ. राजेंद्र भारूड, भा.प्र.से. फौंडर सचिव आयुक्त,
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,
28, क्वीन्स गार्डन, पुणे - 411 001
3 श्रीमती जागृती कुमरे सदस्य सहसंचालक ,
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,
28, क्वीन्स गार्डन, पुणे - 411 001
4 श्री. हिरालाल सोनावणे, भा.प्र.से सदस्य आयुक्त,
आदिवासी विकास,
आदिवासी विकास भवन, जवळ रामबाई आंबेडकर प्रशशाला,
ओल्ड आगरा रोड, नाशिक-
5 श्री. पुरुषोत्तम भापकर, भा.प्र.से सदस्य आयुक्त,
शिक्षण विभाग,
केंद्रीय इमारत, पुणे - 411 001
6 डॉ .प्रदीप व्यास,भा.प्र.से सदस्य आयुक्त,
(कौटुंबिक कल्याण) मिशन संचालक(NHM)
मुंबई - 400 001
7 श्री. एस.जी. कोलेट, भा.प्र.से सदस्य आयुक्त,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन,
नागपूर
8 श्री. राजेश दुबेरे, भा.प्र.से सदस्य महासंचालक,
बार्टी, 28, क्वीन्स गार्डन,
पुणे - 411 001
9 श्री. दिनकर कल्याणराव जगदाळे, भा.प्र.से सदस्य व्यवस्थापकीय संचालक,
एम एस टी डी सी, आदिवासी विकास भवन, रमाबाई जवळ अंबेडकर प्रशशाला,
ओल्ड आगरा रोड, नाशिक - 422 002
10 Prof. परसुरामन सुरप्पासामी, सदस्य संचालक,
>टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस,
देवनार, मुंबई - 400 088
11 श्री. शुनक कुलकर्णी, सदस्य विभागाचे प्रमुख,
मानववंशशास्त्र विभाग,
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ,
पुणे - 411 007